FREDNINGSTIDER

Bækørred, havørred og laks fra
16. nov. til 1. marts.
Nedgængere, bæk- og havørred gydefisk er fredet til og med 31. marts.

Gedde fra 1. april til og med 15. maj.

MINDSTEMÅL I CM

HAVØRRED
BÆKØRRED
LAKS
ÅL
GEDDE

REGLER FOR FISKERI I NEDRE RYÅ

1. Du skal have gyldigt fiskekort (kan købes på www.danskfiskekort.dk og i en række forretninger – se mere under fiskekort).
Husk også statens obligatoriske lystfiskertegn (kan købes på 
www.fisketegn.dk).

2.  Medlemskort til Brønderslev Lystfiskeriforening, Pirken og Nordjysk Lystfiskeriforening er også gyldigt fiskekort.

3.  Det er kun tilladt at fiske med stang, og der må kun benyttes én stang pr. betalende lystfisker.

4.  Enkelte lodsejere har forbudt fiskeri på visse strækninger. Afmærkninger skal respekteres.

5.  Der må maksimalt hjembringes 3 ørreder pr. mand pr. dag. Og i alt 5 fisk pr. dag.

6.   Undermålsfisk må ikke hjembringes – se her: http://m.fisketegn.dk/mindstem%c3%a5l_og_fredningstider.aspx?ID=45364

7.   Alle fangede fisk skal enten genudsættes i åen eller hjembringes – du må altså ikke efterlade fangede fisk på fangstpladsen eller ”udsætte” uønskede fisk i tilstødende kanaler.

8.  Det er forbudt at efterlade papir, flasker, dåser, fiskesnøre og andre former for affald.

9.  Hegn må ikke beskadiges – sker det bedes SNR underrettet på: tlf. +45 40979797

10. Parkering skal ske på P-pladser eller på en måde,der ikke generer lodsejere og trafikanter. Vær opmærksom på, at du ikke spærrer adgang til marker.

11. På forlangende skal gyldigt fiskekort og lystfiskertegn, sammen med gyldig billedlegitimation forevises den af fiskeridirektoratet bemyndigede kontrol. Det gælder ligeledes fangede fisk.

12. Ægtefælle og børn under 14 år fisker gratis, men kun i følge med en voksen med gyldigt fiskekort. Husk dog for alle mellem 18 år og 65 år, at købe statens obligatoriske fisketegn.

13. Af hensyn til andejagten i perioden 1. august til 31. december er al færdsel fra Haldagerbroen til Limfjorden forbudt to timer før solopgang og to timer efter solopgang, samt fra solnedgang til 1½ time efter solnedgang.